118100.se
Använd min nuvarande position
Företag: 21 654
Din Klinik
Din Klinik
www.dinklinik.se

Fridkullagatan 27
412 62 GÖTEBORG
031-44 40 00
1
Human Resurs Hälsocentral
Human Resurs Hälsocentral
www.humanresurs.se

Älgvägen 17
891 43 ÖRNSKÖLDSVIK
0660-559 00
2
Capio Ögon
Capio Ögon
www.capiomedocular.se

Östra Hamngatan 52
411 09 GÖTEBORG
031-787 78 00
3
Kungsportsläkarna AB
Kungsportsläkarna AB
www.kvarterskliniken.se

Kungsportsavenyen 33
411 36 GÖTEBORG
031-339 93 18
4
Praktikertjänst AB Hudläkargruppen Mörby
Praktikertjänst AB Hudläkargruppen Mörby
www.praktikertjanst.se

Golfvägen 8 C
182 31 DANDERYD
08-7536670
5
Göteborgs Allmänläkarmottagning AB
Göteborgs Allmänläkarmottagning AB
allmanlakarmottagning.se

Kristinelundsgatan 13
411 37 GÖTEBORG
031-17 05 95
6
Sophiahemmet AB
Sophiahemmet AB
www.sophiahemmet.se

Valhallavägen 91
114 28 STOCKHOLM
08-4062000
7
Järfälla gymnasium
www.jarfalla.se

Mälarvägen 2
177 41 JÄRFÄLLA
08-58028373
8
Ungdomsmottagning
www.1177.se

Bergsgatan 9
891 34 ÖRNSKÖLDSVIK
0660-891 05
9
Egehem HVB
www.egehem.se

Hallströmsgatan 37
593 50 VÄSTERVIK
0490-24123
10