118100.se
Använd min nuvarande position

Nödnummer

112
Polis, ambulans, brandkår
114 14
Icke-akuta polisärenden
1177
Sjukvårdsupplysningen
113 13
Informationsnummer vid olyckor och kriser